دسته: موزیک

نظرسنجی گالوپ درباره جنگ با ایران

آگوست 21, 2019 موزیک توسط ارام
مؤسسه نظرسنجی گالوپ روز چهارشنبه گزارش داد که ۷۸ درصد مردم آمریکا صریحاً مخالف جنگ با ایران هستند و از تلاش‌های غیر نظامی برای تعامل با ایران پشتیبانی می‌کنند. ۶۵ درصد مردم آمریکا نیز در خصوص شتاب زدگی ترامپ در استفاده از نیروی نظامی ابراز نگرانی کرده اند